Skip links
Lille friskole for hjerne og hjerte

Med fokus på faglighedsmå klassertryghed

Vi har et trygt læringsmiljø, hvor eleverne trives og udvikler sig både fagligt, personligt og socialt.

Backpack

Lave klassekvotienter

Vores klasser er små, så vi har god tid til hver enkelt elev. Vi har højst 18 elever i hver klasse i 0.-3. kl. og 20 elever i 4.-9 kl. Læs mere

Searching

Høj faglighed

Vi har høj faglighed i alle fag - også naturvidenskaben og de kreative fag. Det er vigtigt for elevernes dannelse og uddannelse. Læs mere

Reading

Tryghed og nærvær

På Vanløse Friskole mener vi det faktisk, når vi siger, at alle kender alle - og at det er en vigtig del af skolens DNA. For os er det helt logisk. Læs mere

Masser af musik

Vi har fælles morgensang, musikundervisning i
alle klasser og egen musikskole.

Fag: Stemning og Livsforståelse

Vi har lavet vores helt egne dannelsesfag,
som gør eleverne klar til livet.

5 emneuger
om året

I vores emneuger bryder vi skemaet op
og arbejder på tværs af fag og klasser.

Indmeldelse

Overvejer du, om dit barn skal gå på
Vanløse Friskole? Så kom og besøg os.

Afdelinger

Udover børnehaveklassen har vi SFO, indskoling, mellemtrin, udskoling og en musikskole.

SFO (bh.kl.-3.kl.)

SFO'en er et fristed, hvor de yngste kan lege og skabe relationer på kryds og tværs. Vi har god plads til både stille og vilde lege, og vi tilbyder pædagogiske aktiviteter for de børn, der har lyst. Vi spiller skak, synger, bygger, hygger og tager på ture ud af huset.

― Læs mere

Indskoling
(1.-3. klasse)

I 1.-3. klasse begynder den egentlige skolegang og faglige indlæring. Vi har små klasser med nærværende voksne - og en varieret skoledag med en god blanding af boglige, kreative og fysiske læringsaktiviteter. Vi bruger ikke computere i de første skoleår.

― Læs mere

Mellemtrin
(4.-6. klasse)

På mellemtrinnet skruer vi lidt op for brugen af computere uden at gå på kompromis med den alsidige undervisning og arbejdet med analoge redskaber. Vi har stadig korte skoledage med høj intensitet og læring - vi kan ikke se værdien af lange og 'trætte' skoledage.

― Læs mere
123 thumbs up

Udskoling
(7.-9. klasse)

Vi udvider med flere klassetrin i takt med, at vores nuværende elever bliver ældre. Fra august 2025 tilbyder vi 9. klasse med Folkeskolens Afgangseksamen. I udskolingen bliver eleverne rustet til at træffe egne valg og tage en ungdomsuddannelse.

― Læs mere

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os.