Skip links

Praktisk Info

PRAKTISK INFO

På Vanløse Friskole ønsker vi at give eleverne et frirum fra det hastige og forstyrrede. Et rum til læring og fordybelse. Derfor skal elevernes mobiltelefoner og smartwatches ligge i tasken (på lydløs) eller afleveres til læreren om morgenen, så de ikke forstyrrer i hverken undervisning eller frikvarterer.

Når I forældre er på skolen, beder vi om, at I har fokus på jeres barn og derfor beholder telefonen i lommen. Hvis I har behov for at give en vigtig besked til jeres barn i løbet af skoledagen, kan I ringe til skolens kontor eller SFO'ens telefon (efter 13). I kan også altid sende en besked på Intra, som de fleste lærere tjekker i løbet af skoledagen. 

Fra 3. klasse skal eleverne have deres egen bærbare computer med i skole. Computeren er et godt arbejdsredskab, som giver os mulighed for at variere undervisningen og øge differentieringen. Men vi bruger den med omtanke. Computeren bliver ikke brugt i alle timer, og den er ikke fremme i frikvarterer eller SFO. Vi skriver i klassernes ugeplaner, hvilke dage børnene skal have deres computer med.

Fra 5. klasse bliver computeren et mere anvendt redskab, men vi har stadig fokus på, at eleverne fortsat træner skrivning i hånden og ikke kun kigger ind i en skærm.

Det er vigtigt at røre sig, og hver dag kl. 10 går/løber vi en tur sammen. Vi har en fast rute på ca. en kilometer rundt i villakvarteret, hvor vi lige får luftet hovedet. De forreste løber, mens bagtroppen bruger tiden til at få talt om løst og fast. Det er en rigtig hyggelig måde at få ladet batterierne op, så vi er klar til resten af dagen. Det er obligatorisk at deltage i 10-løbet, og børnene skal altid have sko med/på, der er til at løbe i.

Vi følger den vejledende ferieplan for skoleåret 2023-24 i Københavns Kommune.

Årskalender Vanløse Friskole 2023-2024 (PDF)

Som forælder på vores friskole vil du opleve en høj grad af inddragelse. Vi synes, det er vigtigt, at forældre deltager aktivt og engagerer sig i skolen i det omfang, de har mulighed for det. Det er med til at give alle en større ansvarsfølelse for skolen. Vi har opgaver, som vi løser i fællesskab i løbet af året, og vi har flere fælles arrangementer med tid til socialt samvær.

Vi har en klippekortordning med opgaver, der skal løses i løbet af årene. Du disponerer selvfølgelig selv over din tid, så brug af klip kan tilrettelægges efter familien. Mange af opgaverne er hyggetjanser, som i sig selv er til stor glæde for både børn og voksne. Det kan f.eks. være at lave og uddele risengrød til jul, bage fastelavnsboller eller være med i SFO’en. Til vores fester, f.eks. græskarfest og sommerstemning, har vi opgaver med at købe ind, lave suppe, sælge kage el. lign. Du er altid i godt selskab med andre forældre og børn, og de fleste går herfra med mange gode bekendtskaber.

Du kan også bruge klip på arbejdsweekender, som altid er rigtig hyggelige: Børn og voksne dukker op en dag eller to i weekenden, hvor vi hjælper hinanden med opgaverne og spiser fælles frokost. Andre tjanser kan være små-reparationer på skolen, skære græskar til græskarfesten eller kørsel af storskrald.

Som forælder deltager du også - meget gerne sammen med dine børn - i weekendrengøring sammen med 2-3 andre familier. Det danner bevidsthed om, hvorfor der skal ryddes op i det daglige, og hvordan man kan tage hensyn til andre ved f.eks. at tage skoene af, når man går ind i visse lokaler.

På Vanløse Friskole er børnene ude i alle frikvarterer. Fordi det er sundt - og fordi det styrker fællesskabet, når vi gør noget aktivt sammen.

Ved indmeldelse betales 5.000 kr. i depositum som tilbagebetales ved elevens udmeldelse. Indmeldelse betragtes som gældende, når beløbet er modtaget på skolens konto. 

Beløbet overføres til Merkur Andelskasse reg.nr. 8401 konto nr. 4216182 eller mobilepay på nummer 157965.   

Ved udmeldelse betales for løbende måned plus 2 måneder for både skole og SFO.  

Vi har ingen ledige stillinger lige nu.

Forkvinde: Mette Thaarup mth@v-fs.dk

Næst-forkvinde: Katja Brunholt Viderup Gade

Medlem: Andreas Garnæs

Medlem: Lisa Jørgensen

Medlem: Helene Dalbøl Bollerup

På Vanløse Friskole er det muligt at modtage støtteundervisning efter indstilling til PPR. Børn lærer forskelligt, og vi arbejder altid på at finde den enkeltes styrker, så børnene oplever succes og føler glæde ved at lære. Den bevilgede støtte kan både være af faglig og pædagogisk karakter og vil i videst muligt omfang foregå i klassen sammen med de øvrige elever.

Vi kan indstille til støttetimer via PPR en gang årligt i slutningen af august. Det kræver samtykke fra forældre. Når et barn har brug for støtte, er det vigtigt med et godt forældresamarbejde, hvor vi sammen styrker barnets trivsel og faglige selvværd.

Børn med særlige behov: Vi ønsker at afspejle det samfund, vi alle er en del af, og vi ser det som en opgave at tilbyde god undervisning for alle – bare børnene selv har lyst til og mod på at arbejde og være med. Vi er dog ikke en profilfriskole, og det er vigtigt for os, at den enkeltes udfordringer ikke bliver toneangivende for alle i hverdagen. Derfor har vi ikke mulighed for at optage mange elever med særlige behov – men vi afviser ikke elever alene på baggrund af udfordringer. Det vil altid komme an på en konkret vurdering.

En sund og varieret kost er en forudsætning for, at børnene kan lære noget. Derfor regner vi selvfølgelig med, at I som forældre sørger for, at børnene har sunde madpakker med i skole. Vi drikker vand til maden, og børnene skal have drikkedunk med hver dag. I forbindelse med sociale arrangementer på skolen kan vi fravige sundhedspolitikken.

Vores elever følger som udgangspunkt de kommunale sundhedsplejerske- og tandlægeordninger, og de bliver løbende indkaldt til undersøgelser. I modtager indkaldelser i e-boks.

Det er vigtigt, at alle på skolen er en del af et trygt fællesskab med trivsel og læring. Vi er sammen i en stor del af hverdagen og er mere end blot et fagligt fællesskab.

Vi arbejder bevidst med at skabe et positivt læringsmiljø, hvor vi tager hensyn og giver plads til hinanden. Det sker bl.a. i fagene "Stemning" og "Livsforståelse", hvor klasselærerne arbejder forebyggende:

  • I "Stemning" adresserer klassen eventuelle udfordringer fra dagen eller ugen, og vi underviser i Girafsprog/Ulvesprog, konflikttrappen, kropssprog/mimik, og hvordan man opfører sig på nettet.
  • I "Livsforståelse" arbejder vi både abstrakt og konkret med begreber som f.eks. respekt, tolerance og rummelighed.

I vores klassearbejde er vi tydelige omkring, at alle børn har forskellige behov, der skal tilgodeses på forskellig vis. Her skal være plads til både individ og fællesskab. Generelt opfordrer vi forældre og børn til at være åbne overfor kammerater og andre forældre i forhold til evt. udfordringer - det kan f.eks. være familiære forhold og fysiske/faglige udfordringer.

Sprog og konflikthåndtering

Vi har en forventning om, at både børn og voksne har en høflig og venlig omgangstone. Vi taler pænt til andre, om andre og om os selv, ligesom vi har en forventning om, at der i hjemmet ikke tales grimt om nogen fra skolen. Alle voksne kommenterer på grim tale eller tonefald i en given situation, og forældrene underrettes hvis det sker gentagne gange.

Ved konfliktsituationer øver vi hensigtsmæssigt sprogbrug, at lytte til hinanden og løse konflikterne konstruktivt. Vi er ikke detektiver på konfliktens ophavsmand - vi er optaget af, hvordan vi sammen kan få et positivt afsæt for fremtidigt samvær. Vi tager selvfølgelig hånd om konflikter og inddrager forældrene, når det relevant..

Vanløse Friskole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted i Københavns Kommune. Skolen er oprettet den 5.3.2001 og har CVR-nummer 26121051.

Hent skolens vedtægter

 

Se skolens gældende regler via nedenstående link:

Hent skolens gældende regler

På Vanløse Friskole arbejder vi meget med at skabe et trygt fællesskab med stærke relationer på tværs af klassetrin. Allerede fra den første dag i børnehaveklassen får hver klasse to venskabsvenner. En ’stor ven’ i vores 4. eller 5. klasse og en ’lille ven’ i 1. klasse, som hjælper med at give de nye børnehaveklassebørn en god og tryg start på skolelivet.

Venskabsvennerne laver aktiviteter sammen i frikvartererne og mødes også til fælles aktiviteter i undervisningstiden, hvor de f.eks. laver værkstedsprojekter eller læser sammen. Ofte følges venskabsvennerne også, når skolen tager på tur. Venskabsvenner består igennem hele skoletiden og skaber nogle relationer på tværs, som er med til at styrke fællesskabet blandt alle elever på skolen.