Skip links

Indmeldelse

Besøg skolen

Vi holder åbent hus to gange årligt, hold øje med vores sociale medier for datoer.

Individuelle rundvisninger tilbydes kun, når barnet er tilbudt plads, da vi ikke ønsker at forstyrre vores elevers dagligdag.

Ledige pladser

Vi har enkelte ledige pladser i et par af vores klasser. Hvis der ikke er ledige pladser på dit barns klassetrin, kan I skrive jer på vores venteliste.

Åbent Hus

Du kan også kigge ind til et af vores Åbent Hus-arrangementer, som vi holder to gange om året. Tilmelding er ikke nødvendig – du kan bare komme forbi og høre lidt om skolen, se vores lokaler/udendørsarealer og få en uforpligtende snak om skolen og dit barn.

  • Vi holder Åben Skole torsdag den 7. november (2024) kl. 15-18. Her har du mulighed for at møde elever, medarbejdere og forældre, som står klar til at give en rundvisning og fortælle om børnehaveklassen, SFO’en og hverdagen på skolen.

Indmeldelse - sådan gør du:

1. Venteliste

Hvis du ønsker at få dit barn optaget på Vanløse Friskole, kan du skrive barnet på vores venteliste. (Klik her)

2. Optagelsessamtale

Når der kommer en ledig plads, vil klasselæreren kontakte dig/jer med henblik på en optagelsessamtale og rundvisning. Lidt afhængig af, hvor langt I som familie er i processen, kan jeres barn deltage allerede her - ellers aftaler vi et møde mere, hvor barnet også ser skolen og møder klasselæreren. Det er vigtigt for os, at vores klasser fungerer socialt, og vi tager altid hensyn til klassernes eksisterende sammensætning, når vi optager nye børn. Derfor begynder alle nye børn i eksisterende klasser med en besøgsuge.

3. Prøveuge

Hvis I og vi vurderer, at der er et match mellem jeres barn og klassen/skolen - så er næste skridt, at vi inviterer til en besøgsuge. Her følger jeres barn den almindelige undervisning i klassen og deltager også gerne nogle af dagene i SFO'en (for elever i 0.-3. klasse).

4. Vurdering

Mod slutningen af besøgsugen vurderer klasselæreren sammen med klassens øvrige lærere, SFO-lederen og skolelederen, om vi kan optage eleven på skolen. Hvis både I og vi vurderer, at det er en god ide, fortsætter eleven sin skolegang på Vanløse Friskole.

5. Optagelse

Herefter sørger skolens kontor for den administrative del af optagelsen.

Vi udvider med flere klasser

Vanløse Friskole er i gang med at udvide – forstået på den måde, at vi tilbyder undervisning på flere klassetrin i takt med, at vores nuværende elever bliver ældre. I dag har vi elever fra bh.kl.-7. klasse og i løbet af to år forventer vi at tilbyde undervisning til og med 9. kl. I 9. klasse kommer eleverne til at afslutte deres grundskoleforløb med Folkeskolens Afgangseksamen.

Vi udbyder følgende klasser:

bh. kl. - 8. kl.

bh. kl. - 9. kl.

Priser, skoleåret 2024/25

2.075 kr./md.

1.900 kr./md.

1.725 kr./md.

1.255 kr./md.

750 kr./år

Skole og SFO betales 12 mdr. om året.

Hvis betaling ikke tilknyttes PBS, opkræves et administrationsgebyr på 175 kr./md.

Opskrivning på venteliste: 475 kr.
Pris for besøgsuge: 1.000 kr.
Indmeldelsesgebyr: 1.000 kr.
Bogpenge: 3.000 kr.

Ingen af ovenstående beløb er refunderbare.