Skip links

Undervisning

Sådan underviser vi

På Vanløse Friskole ligner alle skoledage ikke hinanden. Vi har et fast skema i de fleste uger, men vi bryder det ofte op og tager på tur – til en park, et museum, et teater eller måske en fabrik. For et af vores vigtigste mål er at stimulere elevernes nysgerrighed på verden. Hver dag – i alle fag.

Derfor ligner dansktimerne heller ikke hinanden. Midt i timen tager vi måske et brainbreak fra læseindlæringen og går ud og laver hentediktat – eller arbejder med noget mere visuelt, f.eks. en tegneserie. Og i matematiktimen skifter vi mellem stillesiddende arbejde i matematikbogen, et spil eller en tabelleg i skolegården. Vi sørger hele tiden for variation i opgaverne, så vi ‘rammer’ alle elever og gør dem nysgerrige på mere.

Undervisningsmaterialer og faglige mål

På Vanløse Friskole bruger vi forskellige undervisningsmaterialer. Fra børnehaveklasse til 3. kl. bruger vi primært bog- og hæftematerialer, og fra 4. kl. skifter vi mellem bøger, hæfter og digitale undervisningsforløb. Lærerne udvikler også deres egne forløb, så variationen bliver så stor som mulig. 
Undervisningen følger folkeskolens Fælles Mål, så eleverne ved skoleårets afslutning har opnået de kompetencer, vi kan forvente for de enkelte fag og klassetrin. To gange hvert år tester vi eleverne i dansk og matematik. Ikke for testens skyld - men for at sikre, at eleverne når at lære alt det, de har brug for at lære.

Særlige fag:
Stemning og Livsforståelse

På Vanløse Friskole har vi udviklet to dannelsesfag, som vi vægter meget højt. Her arbejder vi med alt det, der kan være svært at rumme i de almindelige skolefag – og som er med til at gøre eleverne klar til livet.

Stemning

I faget "Stemning" fokuserer vi på, hvad der foregår inde i børnene, og giver dem mulighed for at italesætte de følelser og tanker, de går og ”tumler” med - både i skolen og derhjemme - og samtidig få et indblik i, hvad de andre i klassen tænker og føler.

Livsforståelse

I faget "Livsforståelse" fokuserer vi på det, der foregår uden for børnene. Det kan for eksempel være aktuelle samfundsmæssige emner, eleverne har hørt om. Her tager vi de store emner op, italesætter og gør det svært tilgængelige lettere at forstå - det kan fx være krigen i Ukraine, finanskrisen, valget i USA eller digital mobning.

Et trygt fællesskab

I begge fag er klassen sammen med deres klasselærer. Her arbejder vi med at danne og uddanne børnene til at være empatiske og selvstændigt tænkende individer, der har en viden om - og en nysgerrighed på - deres medmennesker og samfundet omkring dem.

Vi aktualiserer de forskellige emner og gør dem nærværende ved at tale om, hvordan de berører os direkte - og samtidig tager vi samtalerne op på et højt niveau og trækker tråde til verden udenfor skolen. Det kræver naturligvis et trygt læringsfællesskab, hvor alle tør tænke frit og sætte ord på deres tanker, følelser, bekymringer og undren. Det har vi på Vanløse Friskole - for det skaber vi blandt andet i de to dannelsesfag, hvor vi styrker børnenes trivsel og fællesskab. Det er et af formålene med fagene.

At indgå et kompromis

Det er også i livsforståelse og stemning at eleverne øver præsentation, diskussion og refleksion. Desuden arbejder vi med at drage konklusioner og indgå kompromisser. Det kan både være, når vi arbejder med de 'store' emner - og i det små, når eleverne skal blive enige om en leg eller aktivitet. Vi har både "Livsforståelse" og "Stemning" på skemaet i alle klasser, og vi tilpasser naturligvis indhold og niveau, så det er alderssvarende.

Fem emneuger om året

På Vanløse Friskole bryder vi gerne skemaet op for at arbejde i dybden med forskellige temaer. Det gør vi blandt andet i vores emneuger, hvor eleverne får lov at arbejde tværfagligt og ‘nørde igennem’ med temaer, der optager dem.  

Faglige workshops giver nye vinkler

Emneugerne giver eleverne mulighed for at arbejde tværfagligt med et specifikt emne - typisk med forskellige workshops, hvor faglærerne står for at sætte eleverne i gang med spændende opgaver, som belyser det fælles tema fra forskellige vinkler.

Vi har ingen begrænsninger i forhold til emnevalg - det væsentlige er, at vi oplever det som meningsfuldt, sjovt, anderledes og lærerigt for alle elever uanset klassetrin. Fælles for alle emner er dog, at de skal kunne rumme indhold fra forskellige fag.

To faste og tre nye temaer hvert år

Vi har fem emneuger om året, hvoraf to ligger fast. Musik- og Teaterugen ligger altid i ugen op til sommerferien. Her arbejder vi med en forestilling eller udstilling, som vi på næstsidste skoledag præsenterer for skolens forældre og venner til vores traditionsrige sommerfest. Vi kalder arrangementet "Sommerstemning" - for det er der altid. Den anden faste emneuge er Sundhedsugen, som vi holder i uge 6. Temaer og tidspunkter for de øvrige tre emneuger skifter fra år til år og kan være bygget op om aktuelle temaer og begivenheder - vi har f.eks. afholdt Fodbold VM og Melodi Grand Prix i vores emneuger.

På tværs af klassetrin

I nogle emneuger er eleverne sammen med deres egen klasse hele ugen og lærer hinanden at kende på en ny måde. I andre uger bryder vi klasserne op og lader eleverne arbejde sammen på tværs.

Det åbner for nye perspektiver på emner og opgaver, når elever fra forskellige årgange arbejder sammen. Samtidig skaber det helt nye relationer og er med til at styrke fællesskabet på skolen.

Udfordringer til alle

På Vanløse Friskole forsøger vi at tilrettelægge undervisningen, så alle elever får de faglige udfordringer, de har behov for. Det gælder også de elever, som har særlige forudsætninger.

Vi har lige nu et lille hold for elever fra 2.-6. klasse, som to timer om ugen får lov at ‘nørde igennem’ med emner, der optager dem. Her har de tid og rum til at abstrahere længere ud og fordybe sig lidt mere i alt fra naturvidenskabelige emner til livets store filosofiske spørgsmål.