Skip links

Om
Vanløse Friskole

Vanløse Friskole er en lille friskole
med et trygt læringsfællesskab,
hvor eleverne kan vokse og lære.

Backpack

Lave klassekvotienter
og korte skoledage

Vi har højst 18 elever i hver klasse i indskolingen og højst 20 elever i de ældste klasser. Den lave klassekvotient er vigtig for at skabe et trygt læringsmiljø, hvor vi har god tid til hver enkelt elev.

Vi har en høj normering med korte skoledage og mange lærertimer pr. elev. Hos os har eleverne i indskoling og på mellemtrin ikke undervisning efter kl. 14, og vi prioriterer at udskolingen heller ikke har for mange af de lange dage. Vi kan ikke se værdien af lange eftermiddage med trætte elever, der ikke orker at lære. Til gengæld har vi skabt et levende og hjertevarmt læringsfællesskab, hvor eleverne virkelig nyder at være sammen om at lære og udvikle sig.

Searching

Høj faglighed
i alle fag

På Vanløse Friskole vægter vi alle fag højt - også naturvidenskaben og de kreative fag. Vores elever har musik, natur og teknik, krea og kulturfagsundervisning på alle klassetrin fra 1. - 6. klasse, og vi har en tydelig musikprofil med morgensang og vores egen musikskole.

Vi tester vores elever to gange årligt i dansk og matematik - altid med gode resultater. Igennem de seneste år har alle klasser scoret højere end landsgennemsnittet i dansk, mens de ligger på eller over gennemsnittet i matematik.

Reading

Tryghed
og nærvær

På Vanløse Friskole mener vi det faktisk, når vi siger, at alle kender alle - og at det er en vigtig del af skolens DNA. For os er det helt logisk. Vi tror på, at børn trives bedst i trygge rammer med nærværende voksne, som kender dem. Det er med til at skabe det fællesskab, som er helt nødvendigt for, at børn kan lære.

Som en af vores forældre på et tidspunkt sagde: "Jeg er helt sikker på, at jeg kunne sende min 12-årige dreng i skole i lyserødt tylskørt - og han ville aldrig blive drillet med det. Ikke hos os."

Musikprofil

Solen skinner, når musikken spiller

Livet er bare lidt sjovere med musik. På Vanløse Friskole har vi en tydelig musikprofil, og musikken fylder rigtig meget - både i hverdagen, i vores emneuger og til festlige lejligheder.
Hos os har eleverne musikundervisning på alle klassetrin, hvor de både synger, spiller og arbejder med musikteori. To gange om ugen mødes hele skolen til morgensang i gården, og indimellem giver eleverne prøver på det, de har lært i musikundervisningen - enten i form af en minikoncert eller som akkompagnement til morgensangen.
Desuden har vi en masse små og store traditioner, hvor musikken er omdrejningspunktet - for eksempel har vi udendørs 'Torsdags-disco' i det store spisefrikvarter, når vejret er til det. Og nogle gange også, når det ikke er.

Vi har også vores egen musikskole, hvor eleverne kan gå til bandsammenspil, rytmisk kor og soloundervisning på en række instrumenter.

Skolens værdier

Vores værdier er ikke bare pæne ord på en væg. Det er summen af alt det, vi gør – når vi er glade, kede, oppe, nede eller bare har en gennemsnitlig god hverdag. Det er måden, vi er sammen på – og på Vanløse Friskole har vi nedskrevet vores værdier sådan her:

Vi er alle sammen forskellige, og vi er alle sammen ligeværdige.
På Vanløse Friskole giver vi plads til hinanden og udviser respekt i ord og handling.

Børn lærer bedst, når de trives.
Hos os arbejder vi målrettet på at skabe et trygt og rummeligt læringsfællesskab, hvor alle er en del af 'os'.

Det modsatte af ligegyldighed. På Vanløse Friskole står du aldrig alene - der er altid nogen, der er klar til at give en hjælpende hånd eller et godt råd. Også i frikvarteret, når en af de små har slået sig - så hjælper de store. Selvfølgelig.

På Vanløse Friskole lærer børnene at tage ansvar - for sig selv og for hinanden.
Vi er sammen om at skabe en god skole. Hver dag.

Det kræver rummelighed og empati at være en del af et levende fællesskab. Nogle gange skal man være tydelig og sige, hvad man vil. Andre gange skal man kunne tilsidesætte sine egne behov for en stund - fordi man kan mærke, at noget andet er vigtigere. Det kræver empati at vide hvornår. Det har stor værdi.

Fødselaren i centrum

Fødselsdag - en særlig dag for alle

På Vanløse Friskole fejrer vi fødselsdag på vores helt egen måde, hvor vi sætter fødselaren i centrum. Her handler det ikke om at dele slik eller kage ud - i stedet fejrer vi eleven med komplimenter og gaver fra skolen. Det er en hjertevarm tradition, som har stor betydning for eleverne - den er med til at skabe positive bånd og styrke klassefællesskabet.

Først skriver vi fødselarens navn på tavlen, og bagefter skriver klassekammerater og læreren en masse komplimenter om eleven. Det kan for eksempel være, at fødselaren er kreativ, musisk, aktiv, dygtig, en god ven eller god at lege med. Herefter vælger eleven tre komplimenter, som vi sætter ind i skolens egen fødselsdagssang og synger den for eleven.

Til sidst får eleven lov at vælge en særlig sten fra vores kasse af smukke sten - der alle har en særlig betydning - og så skriver vi alle de positive komplimenter om eleven på et smukt kort, som eleven får med hjem.

Vi oplever, at eleverne føler sig set, hørt og anerkendt på deres fødselsdag - og der er altid en masse klassekammerater, der står i kø for at fortælle alle de skønne ting, de oplever ved fødselaren i hverdagen.​

Fødselsdagssang

Hvem er det, der skal fejres?
Hvem har fødselsdag i dag?
Hvem er det, der er glad / sjov / en god ven
og som sidder med det danske flag?

Det er Peter, det er Peter
Han bliver 10 år i dag
Det er Peter, det er Peter
Han skal ha´ et hurra
Hurra!!!

Årets gang

På Vanløse Friskole har vi en masse gode traditioner, hvor vi mødes på kryds og tværs af klassetrin. Mange af dem inviterer vi forældre og bedsteforældre med til.

Hvert år i oktober holder vi Græskarfest med stygge forklædninger, uhygge og varm suppe. De store elever laver spøgelseshus og skræmmer livet af de små, der hviner frydefuldt, når nogen griber om deres ankel i det mørklagte rum. I gården holder vi auktion over græskar, som børn og forældre har medbragt. Pengene går til Vanløse Friskole og indkøb af elevernes ønsker fra elevrådsmøderne. Det kan f.eks. være flere bolde, nyt sand eller et nyt bordtennisbord.

På skolen indleder vi årets hyggeligste vintermåned med, at vi juleklipper og pynter op. På vores jule-klippe-klistre-dag bliver skolens sædvanlige mellemmåltid byttet ud med risengrød, som børnenes søde forældre har sendt med i skole.

I december holder SFO’en bedsteforældredag, og skolens lille kor øver sig hemmelighedsfuldt til Lucia. Der er ikke et øje tørt, når de går igennem gården og synger med deres lyse stemmer.

Vi afslutter skoleåret med vores traditionsrige julefest hvor alle – børn og voksne – kan ønske hinanden en rigtig glædelig jul. Nogle gange fungerer "Julestemning" som afslutning på en temauge, og arrangementet lever altid op til sit navn.

Vi fejrer altid fastelavn på skolen, hvor både lærere og elever møder op i kreativ og fantasifuld udklædning. Børnene i SFO’en pynter tønderne og fylder dem med overraskelser, og dagen slutter med, at konger og dronninger bliver kattekronet.

Til skolens fødselsdag i marts er alle elever samlet, og om morgenen fejrer vi fødselsdagen, som vi fejrer alle fødselsdage i huset: Vi sætter varme og beskrivende ord på fødselaren og synger skolens helt egen fødselsdagssang. Bagefter tager vi ud af huset på fælles udflugt.

Sidst på foråret tager alle på lejrskole. Vores afgangsklasser rejser på studietur til udlandet, de næstældste tager på overlevelsestur i 'bushen' (et sted i Danmark), og resten tilbringer nogle skønne dage tæt ved skov og vand. Og vi bliver beskidte, spiller, læser, hygger, kort sagt: Vi er sammen.

Den sidste torsdag før sommerferien mødes vi for at ønske hinanden god sommer og slutte skoleåret af med maner. Sommerfesten fungerer som afslutning på årets sidste emneuge og går under navnet "Sommerstemning" - for det er der altid på årets næstsidste skoledag 😊

Vi har fem emneuger hvert år - to med faste temaer (sundhed, musik/teater) og tre med skiftende emner. Her bryder vi skemaet op og arbejder sammen på kryds og tværs. Læs mere om vores emneuger.

Hvert forår afholder vi generalforsamling med valg til bestyrelsen.

(nye billeder på vej)

Skolens medarbejdere

Bonnie Bristorn

Børnehaveklasselærer, krealærer.

Grena Skounsø

Klasselærer, dansklærer.

Jonas Ulvedahl Carlsen

Klasselærer, musik-, kulturfag- og idrætslærer. Musikskolelærer.

Merete Thøgesen

Skolesekretær

Marie Louise Busck

SFO-leder, klasselærer, støttelærer.

Mikala Ridley Andersen

Skoleleder, klasselærer, dansk-, tysk- og krealærer.

Mikkel Hald

SFO-pædagog, livsforståelse og stemning i børnehaveklassen.

Sune Jensen

Matematik-, natur og teknik-
og fysik og kemilærer.

Rasmus Hasemann

Dansk, matematik, natur/teknik, geografi og madkundskab.

Julie Birksteen

Tysk.

Nilas Brink Kristensen

Engelsk og idræt.